Bohyně plodnosti

 

Obraz Bohyně plodnosti

 
Bohyně plodnosti přináší uvědomění, že plodnost = hojnost, zdraví, prosperita, trpělivost ... a mnoho cenných aspektů, jež se pod pojmem "plodnost" nachází... Pojem "plodnost" je od nepaměti spojován s dětmi a s možností počít dítě. Plodnost však sama o sobě je "úrodnost".
 
Když mi intuitivně přišla velikost plátna, věděla jsem, že přichází silná energie ženy. Ruce uchopovaly barvy a já tvořila a jen se "dívala", co se skrze barvy a mé ruce rodí.
 
Již samotné spojení barev mi dávalo pocítit sílu, energii, vášeň, ženskost… a pak přišlo uzemnění… - síla Matky Země – její krása, hojnost, upevnění, stabilita… Vnímala jsem, jak Matka Země je dárkyní všeho živého, jak je tu pro nás, jak moc nás miluje… a pak…. – přišla „ONA“… byla krásná, čistá… Přišla lehce, však sebevědomě…, plná síly… Její plné boky skrývá šat, který upevňuje její ženství… Její vlasy tolik spojené s Matkou Zemí…. a její zlatá zář nad hlavou mi přinášela vědomí její svátosti a čisté duše… Nelze popsat slovy, co přicházelo s jejím závojem plným Lásky…. Tato bohyně - ač je silným atributem ženskosti - je si plně vědomá mužské energie… Muže přijímá v rovnováze - v harmonii, miluje ho svobodně, plně a bez podmínek… Ví, že i on je nedílnou součástí veškerého bytí, tak jako ona… Jako symbol úcty a vděčnosti nosí na krku medailon – zlaté semeno… Bohyně plodnosti plně přijímá vědomí trojjedinosti…, zná svůj prapůvod… a stále kráčí po své cestě – sebevědomě, plná síly, lásky, vděčnosti, pokory a úcty…
 
 Jarmila Brablecová Krňávková,  www.cesta za svetlem.cz 
 
 
 

Impuls

 
S Jaruškou, autorkou tohoto obrazu, jsme se seznámily v Glastonbury/Avalonu v kruhu dalších žen při cestě za hojností a krásou. V místě milostiplném k energii žen. Bylo to nádherné setkání plné vzájemného dávání a přijímání. Cesta skončila, ale díky internetu jsme v kontaktu dál. 
 
V okamžiku, když jsem na Facebooku uviděla tento obraz, byla jsem naprosto uchvácena. Nádhera. Síla. Uchvacující. Napadlo mě: obraz pro Chrám Bohyně v Čechách. Až jsem se lekla. Napadlo mě: kup ten obraz... Vzápětí se vyloupla vlna obav... nechci nic slibovat... Tak jsem ho zatím jenom "lajkla" a nasdílela na svoji zeď. Ale ráno Bohyně patřila k prvním myšlenkám po probuzení. Plodnost, Matka Země, Spojení muže a ženy, Hieros Gamos... Udělám-li to, ona mne povede ... z ní se to rodí. Je čas na její oslavu. ...Do toho se míchají "malé ustrašené myšlenky", ale ta síla zůstává. ... v tuto chvíli jen malý vír tvoření, nevím v co se promění ... 
 
To bylo v září. Teď je únor a já připravuji otevření Chrámu Bohyně plodnosti v Táboře. Fyzické místo - prostor, ve kterém je možné spočinout, léčit svoje životy, tvořit. Otevírám v květnu 2016...
 
Jaroslava Křížová
 
 

Fotografie ze ženského setkání v červenci 2015  v Avalonu. Pořádaly Lilia a Andrea.