Kontakt

 

 

PROJASNĚNÍ                                                                                                                 

Pro objednání a informace volejte ve všední dny od 17 do 20 hodin.

 

Jaroslava Kuchařová (Křížová)

Tel.: 773 473 855  
e-mail: aglaia.nova@seznam.cz
 
 
 

Sídlo firmy (na této adrese není provozovna): Okružní 195, 261 01 Příbram VII

Zapsáno pod č.j. 5979i/438/2001P, ŽÚ MěÚ Příbram

IČ: 707 04 783

 

 

 

GDPR

Ochrana osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a rady EU 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů o volném pohybu těchto údajů.
 
1. Správce dat:
Jaroslava Kuchařová, 
email: aglaia.nova@seznam.cz
 
2. Účely zpracování a právní základ pro zpracování:
Správce dat při prodeji služeb (kurzy, přednášky, aj.) na webové stránce www.projasneni.cz zpracovává tyto Vaše osobní údaje: Jméno, Příjmení, Telefon, e-mail. Tyto Vaše osobní údaje je oprávněn zpracovávat na základě právního titulu plnění smlouvy, za účelem:
  • Vaší identifikace,
  • identifikace Vaší platby,
  • pro zaslání potvrzení přijetí Vaší přihlášky / objednávky,
  • pro další případnou potřebu Vás kontaktovat,
  • pokud si to sami vyžádáte, mohou být Vaše údaje využity k zasílání informací o dalších připravovaných akcích.
 
Máte vždy právo požádat o vyřazení z tohoto seznamu.
 
3. Uložení osobních údajů
 
Vaše údaje jsou uloženy na jediném místě, kde k nim nemá přístup jiná osoba než správce. Vaše údaje nebudou poskytnuty žádným způsobem třetí osobě. V souladu s výše uvedeným způsobem využití údaje je Prodávající / správce oprávněn udržovat Vaše údaje v rámci databáze kontaktů po neomezenou dobu za účelem zasílání obchodních sdělení, jak je definováno v čl. 2. 
Pokud si Kupující zasílání obchodních sdělení nepřeje až následně, zruší jejich zasílání odpovědí e-mailem, v němž napíše, že nechce nadále žádná obchodní sdělení dostávat.
 
4. Práva osob - vlastníků osobních údajů
 
Máte právo požadovat od správce:
  • přístup ke svým osobním údajům,
  • jejich opravu nebo výmat, popř. omezení zpracování
  • vznést námitku proti zpracování,
  • právo na přenositelnost údajů
 
Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními GDPR a souvisejících právních předpisů.
 
5. Způsob uplatnění práv: e-mailem zaslaným správci. Ten pak ověří pravost e-mailu zpětným kontaktem.
 
Závěrečné ustanovení:
 
Vaše osobní údaje jsou shromažďovány, udržovány a chráněny v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a dalšími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.