KONSTELACE LÉČÍ CELÝ SYSTÉM A VZTAHY

Konstelace jsou mimořádný prožitkový léčebný nástroj. Umožňují nám cítit a uzdravovat celý systém našich vztahů a provázaností, kterých si často ani nejsme vědomi. Nikdo nestojíme sám o sobě. Všichni jsme součástí vazeb. Proto je třeba uzdravovat celek, aby došlo ke skutečným pokrokům. Konstelace pronikají k podstatě, prvopočátkům našich zranění a bloků hluboko do našich rodů a životů. Díky svojí síle pohnou i tím, co je uložené hluboko v nevědomí. Vynesou na světlo příčiny. Očistí nános předsudků, strachů, lpění a umožní nám svobodněji prožívat svůj život. Dostanou se tam, kam mnohé jiné metody vůbec neproniknou. Díky tomu, že se zabývají vztahy v celém systému (např. rodině), uvolňují pouta mezi všemi, kterých se uzdravované téma týká. Navíc je jejich energie schopná rozpoznat, kde je třeba naše vztahové zátěže začít "rozmotávat", když si to sami neuvědomujeme.

Konstelace vnímají Život jako celek. Vše v něm má své místo a opodstatnění, zasluhuje si naši úctu, respekt. Blokujeme se zpravidla tam, kde něco nepřijímáme, cítíme odpor - pereme se se Životem. Konstelace nám umožňují pocítit a uvidět věci jinak a osvobodit se. Prožíváním v konstelaci můžeme doplnit, co postrádáme, abychom zesílili a byli ve svojí přirozenosti a citlivosti. Živosti. Pracují nejen s osobami (dcera, přítel, matka, nenarozené dítě), ale i s tzv. fenomény (válka, peníze, touha aj.). Všechno na světě má svoje místo, svůj hierarchický řád. Když dojde k jeho porušení, vzniká nesoulad, problém, nemoc/bezmoc. Konstelace pracují v přítomném okamžiku. Umožňují nám prožít, zvědomit, přijmout, uzdravit. Dokážeme-li  "překročit" svoje vlastní soudy a omezení, uvolňujeme zaseknutá místa ve svých životech. K posunům dochází už v okamžiku, kdy probíhá samotná konstelace.

Konstelace a konstelační techniky používám v průběhu kurzů, ale pracuji s nimi i v individuálních terapiích v kombinaci s dalšími nástroji. 

Jaroslava Kuchařová