0 (nula) - Blázen

19.06.2017 17:08

 

Cesta životem:

Karta "nula" - Blázen - vypráví o stvoření, zrodu lidské duše. O jejím vydělení z Celku... O čase před početím nového lidského života. A takhle promlouvá:

"Vědomí všeho.  Jsem klidný.  Neutrální.  Dívám se z potenciálu všeho. Nemám žádné tělo, žádné emoce, žádné chtění. Jsem pozorovatel. Jsem z Boží podstaty. V momentě, kdy toto říkám (že „jsem z Boží podstaty“) se začínám identifikovat a vymezovat. Začíná výběr. Kým budu. Duch nabírá směr.  Zaměřuje svoji pozornost. Jako když se zahledíte do dálky / do čirého prostoru/ mlhy / mraků a z nich se najednou začínají vynořovat postavy, příběhy, události, které ke mně přistupují blíž. Ale jsem to já, kdo se dal do pohybu. A vzniklo to (ten pohyb) tím vymezením. Že JSEM (JÁ JSEM) z Boží podstaty. Dal jsem si JMéno. „Na počátku bylo slovo a to slovo bylo od Boha.“ Vyděluji se z celku – všeho – přestávám být vším / ničím – zaměřuji pozornost (z třetího oka na čele). Stávám se individualizovaným vědomím. Cesta zrození započala. Vykračuji tam, kde nic nebylo, procházím neviditelnými světy - fázemi - a vstup do života se zhmotňuje. Všechny své nástroje získané v neviditelných světech si nesu do života s sebou. Měním se z nuly na jedničku – stávám se Mágem. Stávám se JEDNÍM a všechny ostatní varianty, možnosti opouštím… Vzdaluji se z původního vše-bytí. I když s věděním, že jsem stále sou-částí, která se rozhodla pro dobrodružství života a „jednoho dne“ se „vrátí“ zpět do celku." Píseň: Jednoho dne se vrátíš... 

Ve výkladu karta popisuje, že máme k dispozici všechny možnosti, že nové se ještě nezrodilo. Je to čas, kdy se rozhlížíme po nových příležitostech, kudy se budeme ubírat. Ale ještě jsme si nevybrali, nerozhodli se. Proto se ještě nic neděje. Je to POTENCIÁL. Až si vybereme nový směr a rozhodneme se vstoupit do neznáma, propustíme všechny ostatní možnosti. Např. nástupem do jednoho konkrétního zaměstnání/školy pouštíme ostatní možnosti. Vytáhneme-li si ovšem kartu Blázna hlavou dolů - znamená to, že příliš dlouho stagnujeme. Nejsme schopni se rozhodnout a nový život se nemůže zrodit. Pak nám karta napovídá: "je čas". Jinak zůstaneme jako semínko rostliny, které nikdy nebylo zaseto.

... další kartou je Mág