Dovolit si překročit svá omezení

21.02.2017 12:31

Jsme fyzické, mentální, emocionální a spirituální bytosti. To znamená, že máme tělo, jsme schopni myšlení a intuice, cítíme, milujeme, přijímáme a vydáváme energii. Jsme stvořeni jako vesmír, na principu ducha, světla, pohybu, čtyř živlů.

Na své současné zemské úrovni máme omezené vnímání. Chceme-li se dobrat hlubšího/vyššího poznání, musíme být ochotni připustit/uznat, že existuje více než naše hmotná realita. Teprve pak se nám začne otevírat možnost nahlédnout k příčinám naší skutečnosti a postupně se učit jejímu poznávání či dokonce vědomému utváření.

Pokud existenci čehokoliv vyššího nepřijímáme, nejsme schopni tuto úroveň jakkoliv ucítit a rozpoznat. Teprve když sami zpochybníme svoje čistě materialistické přesvědčení, můžeme se otevřít světu většímu než jaký jsme doposud vnímali.

Skvěle to ukazuje film Avatar. Jak filmovou planetu a její život vnímají jednotlivé postavy příběhu. Zástupce těžební společnosti vidí pouze hmotu, naleziště vzácného nerostu. Původní obyvatele planety považuje za méněcenné, primitivní a naivní bytosti, které mu překážejí v jeho zájmech. Proškolený vědecký tým už je do určité míry otevřen poznání, ale jeho vlastní předpoklady, teorie a způsoby zkoumání mu překážejí v přiblížení se tomu, co sám nezná. Teprve hlavní hrdina, který přichází s tím, že neví - a uznává, že neví, ale je ochotný se učit - postupně odkrývá hluboké poznání. Naslouchá, zkouší, objevuje, nenechává se odradit svými začátečnickými nezdary. Neschovává se za maskou vlastní důležitosti a "všeznalosti", ale díky svojí otevřenosti a touze proniknout do hloubky, postupně odkrývá bohatý svět energií, přírody, souvislostí. Učí se respektu, prohlubuje svoji vnímavost a rozvíjí nové schopnosti. Vidí, cítí, myslí a jedná ze svého nového hlubšího/vyššího poznání a velké vnitřní síly, kterou v sobě postupně probouzí a upevňuje. Ve finále je schopen napojit se na zdroj energie, který tu je a stát se plně živým.

A to je i příběh nás lidí tady na Zemi. Je na každém z nás, jestli a nakolik se ve svém životě otevřeme poznání. Pokud chceme proniknout pod povrch a do souvislostí, prvním krokem je s pokorou říci "NEVÍM". Druhým pak "JSEM PŘIPRAVENÝ/Á SE UČIT." A třetím je odvážit se, riskovat, vstoupit do neznáma a ZAKOUŠET NA VLASTNÍ KŮŽI... Každý z nás uvidí, kam až je schopen proniknout, kým být, jak tvořit.

 

Jaroslava Křížová

 

Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka s aktivním odkazem na www.projasneni.cz.