Proč 7 x 7 darů...

19.03.2018 07:12

V Táboře teď od dubna začíná nový večerní cyklus, který jsem nazvala "Sedmkrát sedm darů". Původně jsem ho chtěla pojmenovat "7 darů", protože prostřednictvím barev projdeme celou svoji bytost po sedmi oblastech, po sedmi energetických centrech, sedmi oblastech svého života. Ale na "poslední chvíli" se v mém vědomí objevil název nový "7 x 7 darů".

Toto je projev Vyššího vědomí, které přesahuje běžnou lidskou logiku, rozumovou úvahu. Na úrovni Vyššího vědomí se projevuje širší/hlubší potenciál. Vždy, když se této úrovni otevřeme, přichází více darů než bychom získali, kdybychom se pohybovali pouze na hmotné úrovni. Můžete to nazvat vnuknutí, inspirace... Takže darů nakonec bude 49. Stejně jako bylin v každém barevném pomanderu (léčivé barevné vůni), které nás povedou. Ty právě z Inspirace vytvořila Vicky Wall, zakladatelka Aura-Somy. 

Z celostního pohledu nemáme pouze 7 hlavních energetických center, ale také 7 základních vrstev aury - energetického obalu těla - 7 úrovní vědomí. A tak naslouchám svému Vyššímu vedení a píšu o darech, které jsou pro každou úroveň připraveny. Když se naladím na Vyšší vědomí, pomáhá mi pojmenovat témata při sepisování pozvánky. Naslouchám i teď, když hledám způsob, jak aura-somu a její dary přiblížit těm, kteří hledají cestu k sobě i druhým.  Těm, kteří jsou otevřeni naslouchat. Sobě. Svému nitru. Svému vlastnímu Vyššímu/Hlubšímu vědomí. Prostřednictvím barevných esencí probudit svůj vlastní potenciál a žít ho.  Prvních sedm darů - první úroveň, červenou (společně s růžovou) - budeme poznávat, zvědomovat a prožívat 12. dubna. (Více zde.)

A proč má smysl nořit se do hloubky? Pro větší intenzitu života, prožívání. Pro více živosti a vědomí v našich životech. Pro větší vnitřní i vnější svobodu.

Dává-li Vám to smysl a chcete se touto cestou vydat, těším se na setkání.

Jarka Kuchařová