Putování...

10.11.2016 07:41

Na Galilejském jezeře v listopadu 2016... ve větru, jak jinak... :)

V létě 2015 jsem se z vlastního vnitřního rozhodnutí odstěhovala z Příbrami do Tábora. Kousek za ním bydlí má spřízněná duše a kamarádka Eva Reslerová, jinak jsem tu nikoho neznala. Tady jsem začala tvořit svůj nový život. Byla jsem konfrontována se svými strachy, samotou, neznalostí prostředí. Tím, že jsem se vzdálila od většiny svých dosavadních vztahů, rodiny, známého včetně práce, "ztratila" jsem dosavadní způsob života, ale také vystoupila ze zajetých schémat, která jsem si předtím ani sama neuvědomovala. Učila jsem se žít "od začátku" a s tím také hledat nový smysl svého života. Uvědomila jsem si, že je to teď už jen na mě, jakou cestou se vydám. Čím svůj život naplním. Moji cestu už neurčují rodiče ani zodpovědnost za syny, kteří jsou již dospělí. Nikdo mi neříká, co mám dělat, nikdo mě neomezuje. "Ty si vyber!", znělo ve mně. A také: "Ty jsi zodpovědná za to, co si zvolíš. Není tu nikdo, na koho bys svou zodpovědnost mohla přenést. Žádný prostor pro výmluvy. ...a tohle je dar."

Tábor je mimořádné město. Vím, že každé místo má svoje, ale tady jsou hodně cítit kořeny. Je tu o co se opřít, země tu člověka vyživuje. Pokud procházíte uličkami starého města, jako by Vás objímalo. Svou krásou a historií sytí Vaši duši. Fontány rozeseté po městě v létě zavlažují a uklidňují Vaše emoce. Je tu prostor pro prožívání a odpočinek a mnoho dalšího. Dá se říct, že jsem více než rok čerpala z této síly a krásy, abych si odpočinula a doplnila energii. A také, abych s novou optikou uviděla sama sebe.

V červenci 2015 jsem odcestovala na týden do Glastonbury/Avalonu v Anglii, kde jsem se dotkla ženského božského principu. Před dvěma dny jsem se vrátila z čtrnáctidenní cesty po Izraeli, kde jsem byla objata kristovským božským principem. Potřebovala jsem podniknout tyto dvě velké poutě a mnoho menších po Čechách a Moravě. Ale také ujít ve svém vlastním životě  velký kus cesty, abych mohla přinést novou kvalitu do svého života a tím i tvoření, které teď přichází.

Dodatek: V Táboře jsem strávila 44 měsíců. Pak mě život na chvíli přestěhoval do Soběslavi a pak s celou tou zkušeností na konci roku 2019 zpátky do Příbrami. A teď se uvidí, co bude dál.