Škola "JAK ZASEJEŠ, TAK SKLIDÍŠ" v Příbrami

14.08.2020 17:43

Tři stupně hlubokého učení prostřednictvím tarotu 

Zvu Vás k poznání zákonitostí života a vesmíru prostřednictvím tarotových karet. Poznejte a proměňte sami sebe a svoje životy, najděte odpovědi na své vlastní otázky, objevte souvislosti. Škola JAK ZASEJEŠ, TAK SKLIDÍŠ právě začíná...

 

I. Život ve vnějším světě - první stupeň školy - 8 klíčů poznání - od října 2020 do května 2021.

První stupeň školy proběhne v osmi sobotních setkáních. V prvních sedmi dílech projdeme 56 karet Malé arkány, v osmém se nám otevře 22 karet Velké arkány. Každý díl nás navíc provede jednou konkrétní hodinou dne (proto začínáme v neobvyklých časech). První stupeň školy je nejpřístupnější, protože se věnuje základu - každodennímu životu a našemu fungování v něm. Lze jej absolvovat samostatně a do dalších stupňů nepokračovat. Ale je podmínkou, nezbytným UZEMNĚNÍM pro ty, kteří budou chtít proniknout hlouběji do světa vnitřních a univerzálních sil v dalších stupních. 

 

sobota 24. října 2020 

1) Čtyři způsoby vnímání života, vnější a vnitřní svět.

Od 5 do 13 hodin, sejdeme se ve 4.45 h.

 

sobota 14. listopadu 2020

2) Polarity. Kvantita / kvalita, ženské / mužské, mladé / zralé.

Od 6  do 14 hodin, sejdeme se v 5.45 h.

 

sobota 12. prosince 2020

3) Váš vztah k fyzickému - hmotě, tělu, penězům. Smysly: hmat a dotek.

Od 7 do 15 hodin, sejdeme se v 6.45 h.

 

sobota 9. ledna 2021

4) Váš vztah k intelektu a intuici. Myšlení, hranice, schopnost rozlišovat a jednat. Smysly: zrak a sluch.

Od 8 do 16 hodin, sejdeme se v 7.45 h.

 

sobota 11. února 2021

5) Vaše vztahy, pocity a emoce.  Smysly: chuť a čich.

Od 9 do 17 hodin, sejdeme se v 8.45 h.

 

sobota 13. března 2021

6) Váš vztah k duchovnímu. Řád a vášeň. Šestý smysl, víra, vize.

Od 10 do 18 hodin, sejdeme se v 9.45 h.

 

sobota 10. dubna 2021

7) Propojení, souvislosti. Život ve vnějším světě.

Od 11 do 19 hodin, sejdeme se v 10.45 h.

 

sobota 8. května 2021

8) Vnitřní svět. Tři stupně poznání.

Od 12 do 20 hodin, sejdeme se v 11.45 h.

 

Další stupně budou následovat v dalších letech. Termíny pro pokračující budou tedy teprve upřesněny.

 

II. Vnitřní síly - druhý stupeň školy - 10 klíčů

 

III. Univerzální síly - třetí stupeň školy - 6 klíčů

 

Celkem 24 setkání školy, 24 klíčů, 24 hodin dne. 

Jak zaseješ, tak sklidíš...

 
Platební podmínky:
První stupeň školy (osm sobotních dílů) stojí 8 x 2000 Kč, tj. 16000 Kč. Při zaplacení všech dílů najednou můžete využít zvýhodněné školné, které činí 13600 Kč (ušetříte 2400 Kč). 
 
Po přihlášení Vám zašlu číslo účtu a zaplatíte zálohu 2000 Kč na první díl. Místo ve škole máte rezervované po uhrazení této zálohy. 
 
Po "vyzkoušení" prvního dílu se rozhodnete, zda chcete absolvovat celý cyklus. Poté můžete doplatit všech osm dílů najednou (doplatek 11600 Kč) nebo zaplatíte do tří dnů zálohu na další díl, tj.  2000 Kč. Stejně tak budete zasílat zálohové platby i na další setkání. 
 
V případě, že se rozhodnete ve škole nepokračovat, stačí to jen potvrdit do tří dnů od skončení prvního dílu. Žádné další závazky ani nároky Vám nevznikají. V případě, že se rozhodnete pro celý cyklus, zavazujete se uhradit celé roční školné, ať už vcelku nebo po jednotlivých dílech. (Výjimku z vážných zdravotních důvodů lze povolit po domluvě.) Tato podmínka umožňuje, abych Vám mohla garantovat, že  proběhne celý plánovaný ročník. 
 
POZNÁMKA: 
V případě neplánovaných událostí, zásahu "vyšší moci", např. celoplošné karantény, může některý díl proběhnout "na dálku" prostřednictvím internetu. Kdyby byla vyšší moc neúprosná a nebylo možné cyklus z velmi vážného důvodu dokončit, nespotřebované školné Vám bude vráceno. Ale věřím, že když jsem k otevření školy vedena, tak se také uskuteční.  
 
Setkávat se budeme v Příbrami. Konkrétní místo upřesním pro přihlášené před prvním setkáním. Časy uvedené u jednotlivých dílů zahrnují vždy pauzu na oběd. Pro školu není třeba pořizovat si vlastní tarotové karty. 
 
Přihlaste se prostřenictvím formuláře v Kalendáři akcí. Nejpozději do 5ti dnů Vám zašlu podklady pro platbu. Nestane-li se tak, volejte, přihlaška zřejmě nedorazila. Případné další dotazy Vám zodpovím mailem nebo telefonicky. 
 
Těším se na setkávání.
 
Jaroslava Kuchařová
 
 
Váš vztah k fyzickému - hmotě, tělu, penězům. Smysly: hmat a dotek