Nana Mouskouri: The rose

Nana Mouskouri: The rose

 

Někteří říkají: láska je řeka zaplavující křehký rákos...
Někteří říkají: láska je břitva opouštějící duši krvácející
Někteří říkají: láska je hlad, nekonečně bolestivá potřeba
Já říkám: láska je květina a Vy pouze její semeno

 

Je to strach srdce ze zlomení, že se nikdy nenaučí tančit
Je to sen strachu z probuzení, že si nikdy nevezme tu šanci
ten, který nechce být přijat, ten, kterému se zdá, že nemůže dát
A duše se bojí umírání, protože se nikdy nenaučila žít

 

Když jsi byl v noci hodně osamělý a cesta byla příliš dlouhá
A myslíš si, že láska je jen pro šťastné a silné
Právě tehdy si vzpomeň: v zimě hluboko pod "hořkým" sněhem
leží semeno, ze kterého se na jaře sluneční láskou stane růže